Конвекционный котелдордун Bosch технологиясы

Бул котёлдор газ күйүп тарабынан жылуулук менен жылытууга жана ысык суу менен колдонулат.

Алар электр жөнгө салуу ыкмалары боюнча айырмаланат Ылайыктуу, тамеки жана курулуш-орто жылуулук алмаштыргычтар.

Абсолюттук КҮЙГҮЧТӨРДҮН чейин 92%.

Медный алмашуучу.
 Расширительный бак.

Топ коопсуздук и. т.д

өмүрү үчүн иштелип чыккан

 BOSCH котёлдору менен жылуулук жана ыңгайлуулук дайыма уйнуздордо болот.

Кнопка связи