Суроолор жана жооптор

Меш казандын кайсы түрүн алуу керек?
Кайсы кубаттуулуктагы меш казан керек экенин кантип аныктоо керек?
Эки контурдуу меш казан деген эмне?
Эгерде кубаттуулугунун запасы жогору болгон меш казан сатып алса, газдын чыгымы көп болбойбу?
Газдын чыгымы?
Кнопка связи